Tekniske spesifikasjoner

Sensor

 • Elektrodesensorer med 2 staver (4 meter) og kontakt (IP68)
 • 12 temperaturføler
 • Temperaturområdet er -300C - +600C

Kommunikasjon

 • GSM/GPRS/SMS via Telenor og Netcom (fra 1/6-14)
 • GSM baseantenne, 6 dB
 • Statusmelding sendes hver 12. time
 • 108 Ah alkaliske batterier (ikke oppladbare)
 • Reset av hardware hver 25. time, hver reset etterfølges av automatisk sjekk for softwareoppdatering
 • EMC skjerming via et eget powerkort. Dette for å kunne montere nedbørmåleren på steder hvor motorstøy et en utfordring

Kabinett

 • Type LOS 225 (90*120*250 mm, 5 kg)
 • ABS plast, hvit farge, IP67
 • Trykkutjevner, ventilator

Festemateriell

 • Festebrakett til kabinett: 1,5 mm aluzink (korrosjonsklasse 3), 4 skruer (93*150*270 mm, 0,4 kg)