Om Xepto

Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsninger for måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.

Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikkbransjen.

Vårt konkurransefortrinn er å lage batteridrevne (strømuavhengige) produkter som kommunisere via GSM/GPRS med en server/portalløsning for analyse og datafangst. Dette gjør at produktene kan plasseres på strømløse steder med fjernstyring av driften. Dette reduserer ressursbehovet vesentlig.

 

Historikk

 • Etablert i 2003 av gründere med lang erfaring innenfor telecom og elektronikkbransjen
 • Installerte de første sporings-/posisjoneringsløsningene i 2004
 • Fusjonerte med Lightminds i 2006. Fusjonen styrket selskapets kompetansebase ytterligere.
 • Installerte de første sikringsløsningene for mobile sprengstoff-/kjemikalielager våren 2006.  Godkjent av DSB.
 • Lanserte første CityGuards-produkt i 2006 sammen med Skedsmo kommune.
 • Installerte det første styringssystemet for varmedrift (Nå Xepto Hybrid) i 2013.
 

Nøkkelinformasjon

 • Vi har i dag 10% av alle kommuner på kundelisten, og vi er eneste norske produsent av strømuavhengig logistikk- og sporingsløsning som også kommuniserer med en driftsserver slik at fjerndrift/avlesing av målerne er mulig.
 • Over 3 500 installasjoner totalt
 • 7 ansatte
 • Omsatte for i overkant av 15 Mill MNOK i 2015
 • Ledes av Wiggo Hellerud, styreleder er Jan Helge Johnsen