Produkter og tjenester

Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsninger for måleteknikk, sporing/posisjonering og varsling/alarm.

 

 

Vi jobber hovedsakelig innenfor vannbransjen (vann/avløp/renovasjon) og lager/logistikkbransjen. 

Vårt konkurransefortrinn er å lage batteridrevne produkter som kommunisere via GSM/GPRS med en server/portalløsning for analyse og datafangst. Dette gjør at produktene kan plasseres på strømløse steder med fjernstyring av driften. Dette reduserer ressursbehovet vesentlig.

Illustrasjonen under viser hvilke segmenter vi jobber tett med og tilhørende produktsortement.